Thạch hà xây dựng quy hoạch tưới tiêu đến năm 2025, định hướng đến 2030

Sáng ngày 25/9, UBND huyện Thạch Hà phối hợp với Liên danh Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Công ty Berim và Công ty CP tư vấn xây dựng công trình miền Trung tổ chức hội thảo tư vấn quốc tế hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực.

Toàn cảnh Hội thảo Tư vấn Quốc tế hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực

        Đồng chí Trần Việt Hà – Phó Bí thư Huyện ủy –
Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Dự án “Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu” do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ gồm 2 hợp phần.

Theo đó, hợp phần 1 là cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát và chống xói lở; hợp phần 2 với nội dung tư vấn quốc tế hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực do Liên danh Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Công ty Berim và Công ty CP tư vấn xây dựng công trình miền Trung thực hiện trong thời gian 24 tháng (bắt đầu từ tháng 4/2018).

         Thạc sỹ Đặng Minh Tuyến – Phó đội trưởng Đội tư vấn Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Công ty Berim và Công ty CP tư vấn xây dựng công trình miền Trung triển khai một số nội dung tại buổi hội thảo.

Trong khuôn khổ cuộc hội thảo, đơn vị tư vấn đã tiến hành giới thiệu dịch vụ tư vấn quốc tế: hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực; báo cáo dự thảo Quy hoạch thủy lợi huyện Thạch Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 làm cơ sở đầu tư, hoàn thiện mạng lưới thoát lũ và phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn và tính mạng của nhân dân; báo cáo khung khái niệm kỹ thuật về phát triển năng lực quản lý thủy lợi, rủi ro lũ lụt huyện Thạch Hà.

Trong đó, trọng tâm là dự thảo Quy hoạch tưới, tiêu huyện Thạch Hà với mục tiêu đảm bảo sự phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả và bảo vệ nguồn nước trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu cấp, thoát nước cho phát triển nông nghiệp, kết hợp phát triển các ngành kinh tế xã hội; phòng ngập úng cho các khu dân cư, đô thị, công nghiệp, các khu canh tác nông nghiệp giai đoạn từ năm 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu. Phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố an ninh chính trị xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Hội thảo cũng đã thảo luận, góp ý về việc đơn vị tư vấn cần có bản dự thảo Quy hoạch thủy lợi huyện Thạch Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 chi tiết, cụ thể, phù hợp với hiện trạng trên địa bàn (Cần bổ sung căn cứ pháp lý, các thuật ngữ, trích dẫn các số liệu mới nhất…). Các đại biểu tham dự cũng đã nêu ra những vướng mắc, khó khăn của từng địa phương khi tiến hành thực hiện dự án và đưa ra đề xuất, kiến nghị.

Kết luận Hội thảo, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến tại hội thảo để bổ sung hoàn thiện quy hoạch thuỷ lợi; tập hợp, nghiên cứu các quy hoạch có liên quan; lựa chọn các chuyên gia có năng lực trong lĩnh vực này đồng thời tham vấn ý kiến của các sở ngành như nông nghiệp, Chi cục thuỷ lợi; biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, đề nghị tư vấn nghiên cứu đưa ra các giải pháp phù hợp. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo từ các xã cùng với việc rà soát đánh giá thực trạng công trình đang xây dựng để có sự điều chỉnh phù hợp.

Yêu cầu các phòng ngành cấp huyện, các xã, thị trấn tiếp tục nghiên cứu và phải có ý kiến bằng văn bản cụ thể sát với điều kiện địa phương và gửi về trước ngày 30/9 qua phòng nông nghiệp. Phòng nông nghiệp tổng hợp, rà soát ý kiến để gửi cho tư vấn trước 05/10. Các đơn vị có tài liệu liên quan phối hợp, cung cấp cho đơn vị tư vấn.

Ban quản lý dự án xây dựng rà soát những việc tư vấn chưa làm, tham mưu ủy ban huyện để có văn bản đôn đốc. Thường xuyên rà soát tiến độ để sớm hoàn thiện quy hoạch. Quản lý chặt đất nạo vét, ưu tiên các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới.

Huyện Thạch Hà cũng đề nghị Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy lợi, các công ty thủy lợi tạo điều kiện hỗ trợ đơn vị tư vấn trong quá trình tiếp cận các hồ sơ, tài liệu và ý kiến tham vấn; phối hợp chặt chẽ với địa phương để sớm hoàn thành quy hoạch tưới tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tác giả: Hiền Lương – Mạnh Hùng – Nguồn: Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện Thạch Hà