TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ THỦY NÔNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ THỦY NÔNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020.

Ngày 30/12/2019, Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm PIM)đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tới tham dự hội nghị có lãnh đạo Viện KHTL Việt Nam: GS.TS Nguyễn Vũ Việt – Bí thư Đảng Ủy – Giám đốc Viện; PGS.TS Nguyễn Tùng Phong – Phó giám đốc – Chủ tịch công đoàn Viện; GS.TS Trần Đình Hòa – Phó giám đốc Viện KHTL Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban chức năng và đại diện một số đơn vị trực thuộc Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam; Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ viên chức của Trung tâm PIM.

Thay mặt Trung tâm PIM, PGS.TS.Trần Chí Trung- Giám đốc trung tâm báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019 Trung tâm chủ trì thực hiện 8 nhiệm vụ KHCN, trong đó có 4 đề tài cấp nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ và 3 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng,  Ngoài ra trong năm 2019 Trung tâm thực hiện 11 dự án, trong đó 6 dự án ký qua Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và 5 dự án do Trung tâm trực tiếp ký hợp đồng thực hiện.

* Về công tác thông tin và tuyên truyền, Trung tâm PIM tích cực đẩy mạnh công tác viết bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành, cụ thể: Đăng 1 bài báo cho Hội thảo quốc tế, 3 bài báo  cho tuyển tập KHCN kỷ niệm 60 năm thành lập Viện KHTL Việt Nam, 3 bài báo cho các tạp chi chuyên ngành thủy lợi, nông nghiệp nông thôn.

* Về công tác thi đua khen thưởng: Trung tâm nhận được các danh hiệu sau:

Trung tâm và 04 cá nhân được tặng danh hiệu thi đua của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; 01 Cá nhân Huân chương lao động hạng 3; 02 cá nhân & 02 phòng được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; 03 cá nhân được tặng giấy khen của Viện KHTLVN;

Công đoàn Trung tâm và 01 công đoàn viên được tặng Bằng khen của Công đoàn ngành; 03 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch Công đoàn Viện.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng Ủy- Ban Giám đốc Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Tùng Phong đánh giá cao kết quả đạt được của Trung tâm trong năm qua. Đồng thời PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong còn chia sẻ trong năm qua mặc dù Trung tâm có sự biến đổi vể nhân sự việc thuyên chuyển cán bộ lãnh đạo và bổ sung cán bộ lãnh đạo mới nhưng Trung tâm PIM đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phó giám đốc Viện cũng yêu cầu Trung tâm cần chú trọng xây dựng kế hoạch hành động; thủy lợi nội đồng theo hướng tái cơ cấu nghành; xây dựng tỉnh điểm về mô hình PIM; đặc biệt trong môi trường cạnh tranh cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc.

Cũng trong buổi lễ, Trung tâm PIM đã tiến hành trao các bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

PGS.TS.Trần Chí Trung- Giám đốc trung tâm báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

GS.TS Nguyễn Vũ Việt – Bí thư Đảng Ủy – Giám đốc Viện KHTL Việt Nam phát biểu tại hội nghị

PGS.TS Nguyễn Tùng Phong – Phó giám đốc Viện KHTL Việt Nam – Chủ tịch công đoàn phát biểu tại hội nghị

Ban Giám đốc Viện KHTL Việt Nam trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019