ĐẠI HỘI CHI BỘ

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM TƯ VẤN PIM LẦN THỨ VI

(NHIỆM KỲ 2022– 2025)

Thực hiện kế hoạch số Kế hoạch số 33/CV- ĐUVKHTLVN ngày 21/06/2022 của Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025, chiều ngày 25/7/2022, tại hội trường Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam, Chi bộ trung tâm Tư vấn PIM đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022 – 2025).

Tham dự Đại hội gồm có 17 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ và các đại biểu đại diện cho Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, gồm: đồng chí Nguyễn Tùng Phong – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; đồng chí Đặng Hoàng Thanh – Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Hành Chính; đồng chí Trần Thị Lệ – Văn phòng Đảng ủy, Phó chủ tịch Công đoàn Viện KHTL Việt Nam.

Tại Đại hội, đồng chí Trần Chí Trung, Bí thư chi bộ, đã trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020- 2022; đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh, Chi uỷ viên, đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2020- 2022. Các báo cáo đã chỉ rõ những kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời đưa ra được phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu của chi bộ Trung tâm trong giai đoạn 2022- 2025.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam, Chi bộ đã chỉ đạo Trung tâm triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của đơn vị. Theo đó, công tác xây dựng, phát triển Đảng; tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và phát triển thương hiệu, quảng bá hình ảnh Trung tâm đã được chú trọng. Các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động trong triển khai, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được phân công; tập thể Chi bộ luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện đúng chương trình kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Ban giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đều đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022 cũng như công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Trung tâm, từ công tác tổ chức, chuẩn bị văn kiện, công tác hậu cần, đặc biệt là các ý kiến góp ý cho dự thảo Văn kiện đại hội rất tâm huyết và sâu sắc.

Đại hội cũng đã lựa chọn được các đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt để bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025, gồm 03 đồng chí:

  1. Đồng chí Đặng Minh Tuyến – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm
  2. Đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm
  3. Đồng chí Nguyễn Lê Dũng – Chi ủy viên, Trưởng phòng

Một số hình ảnh tại đại hội:

Đồng chí Trần Chí Trung – Bí thư chi bộ, Giám đốc trung tâm tư vấn PIM trình bày báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022
Đồng chí Nguyễn Tùng Phong – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tại hội nghị
Chi ủy Chi bộ Trung tâm tư vấn PIM nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội