HỆ THỐNG THUỶ LỢI PHÂN VÙNG KHÉP KÍN NAM VÀM NAO, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Xây dựng hệ thống công trình thủy lợi, đầu tư đồng bộ khép kín vùng sản xuất, chủ động về quản lý nước, tưới tiêu cấp thoát nước, chủ động trong ngăn mặn, giữ ngọt theo yêu cầu của phát triển nông nghiệp, thủy sản trong điều kiện biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn hiện nay. Dự án “Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang” là một điển hình đã mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp. Với tổng mức đầu tư trên 2 nghìn tỷ đồng, dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn sản xuất, tài sản và tính mạng của người dân trong vùng được bảo vệ. Từ khoá: Đê bao phân vùng, tiểu vùng, ĐBSCL, BĐKH, kiểm soát lũ.

                                  Th.S Phạm Văn Ban- Trung tâm tư vấn PIM
Th.S Nguyễn Hồng Trường – Trung tâm tư vấn PIM
Chi tiết xem file đính kèm tại đây