HỖ TRỢ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ TẠI AN BIÊN, AN MINH TỈNH KIÊN GIANG

Tác giả: Nguyễn Duy Tiến

Trung tâm tư vấn PIM

Thực hiện nhiệm vụ” Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tôm – lúa vùng ven biển Tây Đồng bằng sông Cửu Long”, ngày 27 và ngày 30 tháng 11 năm 2020 Trung tâm Tư vấn PIM thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã phối hợp cùng chính quyền, các ngành, đoàn thể của địa phương và nhóm sáng lập của 2 HTX: Hợp tác Dịch vụ Tôm, Cua, Lúa Thạnh An (HTX Thạnh An) xã Đông Thạnh, huyện An Minh và Hợp tác xã Nông nghiệp Bào Trâm (HTXNN Bào Trâm) xã Nam Yên, huyện An Biên tổ chức Đại hội thành viên nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham gia Đại hội lần II nhiệm kỳ 2020 – 2025 của HTX Thạnh An có Bà Nguyễn Thị Ngọc Chuyền Phó phòng Kế hoạch- Chính sách Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, Ông Nguyễn Văn Tùng phó phòng Nông nghiệp và PTNT huyện An Minh, Ông Nguyễn Văn Trường: Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh; Ông Trần Việt Dũng- Trưởng phòng CS&PTHT Trung tâm PIM và đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể của xã Đông Thạnh và toàn thể thành viên của Hợp tác xã Thạnh An

Tham gia Đại hội lần IV của HTXNN Bào Trâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 có sự xuất hiện của Ông Nguyễn Văn Thế, Phó chủ tịch Thường trực Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang,  Ông Phan Thi Nhanh Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện An Biên, Ông Nguyễn Hoàng Em, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Yên; Ông Trần Việt Dũng- Trưởng phòng CS&PTHT Trung tâm PIM và đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể của xã Nam Yên và toàn thể thành viên của Hợp tác xã Bào Trâm.

Đại hội đã thảo luận và thông qua được các nội dung: Cơ cấu tổ chức, lĩnh vực kinh doanh, Điều lệ HTX, phương án sản xuất kinh doanh, bầu được Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát. Tại Đại hội lần II nhiệm kỳ 2020 – 2025 của HTX Thạnh An bầu ra HĐQT gồm 4 người (1 Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và 03 ủy viên HĐQT); Ban kiểm soát (02 người) và thông qua danh sách xã viên đóng góp cổ phần gồm 61 thành viên. Tại Đại hội lần IV của HTXNN Bào Trâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu ra HĐQT gồm 3 người (1 Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và 02 ủy viên HĐQT); Ban kiểm soát (02 người) và thông qua danh sách thành viên đóng góp cổ phần gồm 89 thành viên.

Thay mặt cho Hội đồng Quản trị, Đại diện 2 HTX đã có bài phát biểu trước Đại hội Nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhấn mạnh tập thể HTX sẽ đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu  từng bước hội nhập với nền kinh tế thị trường, kinh tế khu vực một cách vững chắc, bố trí việc làm hợp lý, phát huy mọi nguồn lực để thúc đẩy sản xuất, liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế, tìm đối tác để thực hiện tiêu thụ sản phẩm Tôm, Cua, Lúa, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Hai HTX mong muốn các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, Viện KHTLVN tiếp tục hỗ trợ về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới để 2 HTX hoạt động tốt hơn nữa phục vụ nhu cầu, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và xa hơn là trở thành một điểm sáng, một mô hình mẫu cho các địa phương khác học tập, nhân rộng.

Chùm ảnh Đại hội thành viên Hợp tác xã tại HTX Thạnh An và HTXNN Bào Trâm

                                                                                  Nghi lễ chào cờ tại Đại hội HTX Thạnh An

                                                                          Nghi lễ chào cờ tại Đại hội HTXNN Bào Trâm

                                                   Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTXDV Tôm, Cua, Lúa

                                                                                             Thạnh An phát biểu tại Đại hội

                                                      Đồng chí Lương Văn Nhâm Chủ tịch HTXNN Bào Trâm phát biểu khai mạc tại Đại hội

                                                                       Thành viên HTXDV Tôm, Cua, Lúa Thạnh An tham gia biểu quyết

                                                         Thành viên HTXNN Bào Trâm Bỏ phiếu bầu Ban quản trị HTX và ban kiểm soát

                                             Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát HTXDV Tôm, Cua, Lúa Thạnh An ra mắt trước Đại hội

                                                               Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát HTXNN Bào Trâm ra mắt trước Đại hội