Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm tân phó giám đốc Trung tâm tư vấn PIM, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam

Ngày 13/3/2012, Giám đốc Viện Khoa học thủy lợi Việt nam công bố quyết định chính thức bổ nhiệm đồng chí Đặng Minh Tuyến làm phó giám đốc Trung tâm tư vấn PIM.

Tham dự buổi lễ gồm có:

–          Đồng chí PGS.TS. Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học thủy lợi Việt nam

–          Đồng Trần Đinh Hòa, Phó giám đốc Viện

–          Đồng chí Đặng Hoàng Thanh, Trưởng ban tổ chức hành chính Viện

–          Đồng Chí  Đoàn Doãn Tuấn, Giám đốc Trung tâm tư vấn PIM

–          Cùng toàn thể cán bộ trung tâm tư vấn PIM

Một số hình ảnh: