Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

Ngày 20/01/2014, Trung tâm Tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Tham dự lễ tổng kết có PGS.TS Nguyễn Tùng Phong – Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Ban chức năng, công đoàn Viện, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện, các chuyên gia và toàn thể các cán bộ đang công tác và làm việc tại Trung tâm.

Thay mặt lãnh đạo Trung tâm, PGS.TS Trần Chí Trung – Phó Giám đốc Trung tâm đã báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Theo đó năm 2013 Trung tâm đã đạt được những kết quả như sau:

Tính đến tháng 12/2013, Trung tâm tư vấn PIM có tổng số 29 cán bộ, trong đó có 02 PGS.TS, 01 Tiến Sĩ, 07 Thạc sĩ, 08 cán bộ đang theo học thạc sĩ trong nước, 02 cán bộ học cao học tại nước ngoài, 06 kỹ sư và cử nhân, 01 lái xe

Về công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Trung tâm chủ trì thực hiện 05 nhiệm vụ khoa học công nghệ gồm: 01 đề tài cấp Nhà nước, 03 đề tài cấp Bộ, 01 nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu và 05 hợp đồng tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ. Các đề tài/dự án của Trung tâm tiếp tục tập trung nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy phát triển PIM ở Việt Nam, xã hội hóa quản lý hệ thống thủy lợi nội đồng, nghiên cứu mô hình cộng đồng chủ động phòng tránh giảm nhẹ thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu, nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống thủy lợi nội đồng, giải pháp giao thông nông thôn và thủy lợi để xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, Trung tâm tích cực tham mưu cho Bộ ban hành một số chính sách về phân cấp chuyển giao quản lý công trình thủy lợi, thủy lợi nội đồng, xây dựng nông thôn mới, hợp tác công tư, miễn giảm thủy lợi phí, sổ tay hướng dẫn quy trình phát triển PIM, chiến lược phát triển PIM của Viện.

Về Hợp tác quốc tế Trung tâm tiếp tục giữ quan hệ hợp tác nghiên cứu với Viện Quản lý nước Quốc tế (IWMI), IRRI, mạng lưới PIM Quốc tế (INPIM), đại học tổng hợp Tsukuba Nhật Bản, học viện AIT Thái Lan…

Bên cạnh những kết quả đạt được ở trên, Báo cáo cũng đã nêu rõ những thuận lợi, khó khăn khi triển khai các nhiệm vụ năm 2013, từ đó rút ra những kinh nghiệm để thực hiện phương hướng nhiệm vụ trong năm 2014

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2013 của Trung tâm đồng thời cũng đã có những ý kiến đóng góp xác thực để Trung tâm có thể phát triển hơn nữa trong năm 2014

Phát biểu tại Hội nghị PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong – Phó Giám đốc Viện khoa học thủy lợi Việt Nam đã đánh giá cao các kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong năm 2013, các kết quả đã góp phần vào sự thành công chung của Viện. PGS.TS nhấn mạnh trong những năm tới Trung tâm cần xác định nhiệm vụ, định hướng theo chiến lược chung của Viện, Bộ.