Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Ngày 16/01/2015, Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm PIM)đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Tới tham dự hội nghị về phía Bộ Nông nghiệp và PTNT có sự góp mặt của PGS.TS.Đinh Vũ Thanh – phó vụ trưởng vụ KHCN, PGS.TS.Lê Thị Kim Cúc –Vụ trưởng Vụ khoa học tổng cục Thủy lợi, TS.Lê Văn Chính – Vụ quản lý công trình; Đại diện lãnh đạo Viện KHTL Việt Nam có PGS.TS Nguyễn Vũ Việt – Bí thư Đảng Ủy – Giám đốc Viện; PGS.TS Nguyễn Tùng Phong – Phó giám đốc – Chủ tịch công đoàn Viện; đại diện lãnh đạo các ban chức năng, công đoàn Viện và đại diện một số đơn vị trực thuộc Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam; Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ viên chức của Trung tâm PIM.

Thay mặt Trung tâm PIM, PGS.TS.Trần Chí Trung- Phó Giám đốc phụ trách trung tâm báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Năm 2014 trung tâm đã chủ trì thực hiện 6 đề tài khoa học, trong đó có 1 đề tài cấp Nhà Nước, 3 đề tài cấp Bộ, 1 nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu và 1 đề tài cấp tỉnh. Ngoài ra trong năm 2014 Trung tâm còn chủ trì thực hiện 5 dự án chuyển giao khoa học công nghệ và cung cấp các chuyên gia để thực hiện một số khóa đào tạo tập huấn về PIM và O&M cho cấc địa phương. Tổng doanh thu đạt được trong năm là 11,1 tỷ đồng, bình quân đạt 372 tr.đ/người.

Ngoài việc ổn định cơ cấu tổ chức Trung tâm còn chú trọng đến đầu tư tăng cường năng lực cho cán bộ, cụ thể trong năm 2014 Trung tâm đã thực hiện được 20 buổi đào tạo nội bộ về các chủ đề liên quan đến PIM và phát triển thủy lợi nội đồng; đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc của các cán bộ trực thuộc trung tâm, đồng thời Trung tâm cũng ban hành cuốn tài liệu lưu hành nội bộ về giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc;

Về công tác thông tin và tuyên truyền, Trung tâm PIM tích cực đẩy mạnh công tác viết bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành, cụ thể: Đăng 02 bài báo khoa học trên báo Nông nghiệp Việt Nam, đăng 10 bài báo khoa học đăng trên tạp chí Khoa học công nghệ và tuyển tập khoa học công nghệ kỷ niệm 55 năm thành lập Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam và đăng được 15 bài báo trên trang website của Trung tâm PIM.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng Ủy- Ban Giám đốc Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Tùng Phong đánh giá cao kết quả đạt được của Trung tâm trong năm qua. Đồng thời PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong còn chia sẻ trong năm qua mặc dù Trung tâm có sự biến đổi vể nhân sự việc thuyên chuyển cán bộ lãnh đạo và bổ sung cán bộ lãnh đạo mới nhưng Trung tâm PIM đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phó giám đốc Viện cũng yêu cầu Trung tâm cần chú trọng xây dựng kế hoạch hành động; thủy lợi nội đồng theo hướng tái cơ cấu nghành; xây dựng tỉnh điểm về mô hình PIM; đặc biệt trong môi trường cạnh tranh cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc.

Tại hội nghị PGS.TS.Lê Thị Kim Cúc –Vụ trưởng Vụ khoa học – Tổng cục thủy lợi cũng có những chia sẻ cùng Ban lãnh đạo, các quan khách và toàn thể cán bộ trung tâm về những kết quả đáng biểu dương của Trung tâm trong năm 2014, tuy nhiên cần có những chính sách, giải pháp cụ thể hóa hành động để sang năm 2015 và trong những năm tới Trung tâm có sự phát triển mạnh mẽ hơn trong mái nhà chung của Viện KHTL Việt Nam, góp phần tham mưu cho Bộ nhiều giải pháp phát triển ngành thủy lợi hơn nữa.

Cũng trong buổi lễ, Trung tâm PIM đã tiến hành trao các bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc.

Một số hình ảnh của buổi lễ: