Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết, về phía cơ quan ngoài Viện có Ông Nguyễn Minh Nhạn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; đại diện lãnh đạo và các chuyên viên các Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Cục An ninh Nông nghiệp và Nông thôn, Quận Ủy Đống Đa… và một số cơ quan truyền thông báo chí. Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có Đảng ủy-Ban Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, các cán bộ nguyên lãnh đạo Viện qua các thời kỳ, các cán bộ khoa học lão thành,  toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư đoàn thanh niên Viện, trưởng các phòng, trung tâm của các đơn vị thuộc Viện; các cán bộ có học vị từ tiến sỹ trở lên ở 3 điểm cầu.

Thay mặt Đảng ủy-Ban Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt – Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Viện  đã báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Viện. Theo đó, năm 2014 là năm thứ 6 Viện hoạt động theo mô hình tổ chức mới, trong bối cảnh luật khoa học công nghệ mới được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 với nhiều chính sách mới đang được triển khai và áp dụng, là năm đầu tiên chuẩn bị cho việc thực hiện Thông tư liên tịch 121 về việc đưa lương và hoạt động bộ máy vào các nhiệm vụ thường xuyên theo tiến trình thực hiện Nghị định 115 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị KHCN sự nghiệp công lập. Song, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sự hỗ trợ giúp đỡ của các Bộ, ngành liên quan, Đảng ủy và Ban Giám đốc Viện đã đề ra kế hoạch, giải pháp và tổ chức chỉ đạo thực hiện đảm bảo sự ổn định và phát triển Viện toàn diện về mọi lĩnh vực công tác như công tác chỉ đạo điều hành, công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp đồng kinh tế, công tác thông tin và tuyên truyền về khoa học công nghệ, công tác hợp tác quốc tế…

Cũng tại Hội nghị đã diễn ra lễ trao tặng Cờ thi đua, huân chương, bằng khen… cho các đơn vị, tập thể và cá nhân trong Viện đã có thành tích xuất sắc trong công tác. Trong đó, Trung tâm tư vấn PIM được nhận 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho PGS.TS Trần Chí Trung, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm và Giải ba của Viện KHTLVN cho thành tích công tác năm 2014 của Trung tâm.