Hoạt Động KHCN

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu đề xuất cơ sở xây dựng hướng dẫn định mức PIM trong hoạt động đầu tư thủy lợi”

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu đề xuất cơ sở xây dựng hướng dẫn định mức PIM trong hoạt động đầu tư thủy lợi”

Ngày 25 tháng 4 năm 2011, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu đề xuất cơ sở xây dựng hướng dẫn định mức PIM trong hoạt động đầu tư thủy lợi” do KS. Võ Thị Kim Dung - Trung tâm Tư vấn Quản lý Thủy nông có sự tham gia của người dân …

Hệ thống thủy lợi Cầu Sơn – Cấm Sơn

Hệ thống thủy lợi Cầu Sơn – Cấm Sơn

Đây là hệ thống thủy lợi trong khuôn khổ nghiên cứu của đề tài cấp Nhà nước: "Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phòng chống hạn hán phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc" do Trung tâm tư vấn PIM thực hiện. I. Giới thiệu chung Hệ thống thủy lợi …

Giải pháp thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Giải pháp thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Báo cáo tham luận của Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi về giải pháp thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ban hành ngày 15/10/2007 của Chính phủ tại Hà nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007 GIẢI PHÁP THỰC …

Đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phòng chống hạn hán phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc”

Đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phòng chống hạn hán phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc”

Mục tiêu của đề tài nhằm đề xuất và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phù hợp thu trữ nước, giữ ẩm, quản lý vận hành hệ thống thuỷ lợi, tưới tiêu phục vụ sản xuất một số cây trồng chính và tuyên truyền nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống hạn hán phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở …

Nghiên cứu chế độ tưới và kỹ thuật tưới hợp lý cho cây lúa

Nghiên cứu chế độ tưới và kỹ thuật tưới hợp lý cho cây lúa

Mục đích của việc nghiên cứu là (i)xác định được chế độ tưới hợp lý cho cây lúa theo phương pháp canh tác cải tiến SRI và theo phương pháp canh tác truyền thống; (ii)Xác định được phương pháp canh tác hợp lý đối với cây lúa.                                                               Nhóm nghiên …

Nghiên cứu đề xuất qui trình vận hành trạm bơm Như Quỳnh nhằm mạng lại hiệu quả, giảm chi phí vận hành và tiết kiệm nước

Nghiên cứu đề xuất qui trình vận hành trạm bơm Như Quỳnh nhằm mạng lại hiệu quả, giảm chi phí vận hành và tiết kiệm nước

Nhiều biện pháp kỹ thuật đã được áp dụng để nâng cao hiệu quả quản lý nhưng thực tế cho thấy, tình trạng hạn hán vẫn xảy ra trầm trọng ở một số nơi, đặc biệt là vào các giai đoạn có yêu cầu nước căng thẳng và nguồn nước bị hạn chế. Theo số liệu đánh giá của Cục Thuỷ Lợi, hiện nay diện tích được tưới …