ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM TƯ VẤN PIM LẦN THỨ V (NHIỆM KỲ 2020- 2022)

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-ĐUVKHTLVN ngày 20/01/2020 của Đảng ủy Viện KHTL Việt Nam về kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện KHTL Việt Nam lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều ngày 23/3/2020, tại hội trường Trung tâm, Chi bộ trung tâm tư vấn PIM đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 – 2022).

Tham dự Đại hội gồm có 16 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ và các đại biểu đại diện cho Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, gồm: đồng chí Nguyễn Vũ Việt – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; đồng chí Trần Đình Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tùng Phong – Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; đồng chí Đặng Hoàng Thanh – Ủy viên Ban thường vụ Đảng Ủy, Trưởng Ban Tổ chức hành chính; đồng chí Trần Thị Lệ – Văn phòng Đảng ủy, Phó chủ tịch Công đoàn Viện KHTL Việt Nam.

Tại Đại hội, đồng chí Trần Chí Trung, Bí thư chi bộ, đã trình bày báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020; đồng chí Đoàn Doãn Tuấn, Phó Bí thư chi bộ, đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Các báo cáo đã chỉ rõ những kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, đồng thời đưa ra được phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu của chi bộ Trung tâm trong giai đoạn 2020- 2022.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện, Chi bộ đã nỗ lực chỉ đạo Trung tâm triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của đơn vị. Theo đó, công tác xây dựng, phát triển Đảng; tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và phát triển thương hiệu, quảng bá hình ảnh Trung tâm đã được chú trọng.

Các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ. Tập thể Chi bộ luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Chi bộ luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, đúng chương trình kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí  đại diện cho Đảng ủy, Ban giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đều đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020 cũng như công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ trung tâm, từ công tác tổ chức, chuẩn bị văn kiện, báo cáo, công tác hậu cần; đặc biệt là các ý kiến góp ý cho dự thảo Văn kiện đại hội Đảng bộ Viện là rất tâm huyết và sâu sắc.

Đại hội cũng đã lựa chọn được các đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt để bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022, gồm 03 đồng chí:

  1. Đồng chí Trần Chí Trung – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm
  2. Đồng chí Đặng Minh Tuyến – Phó Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm
  3. Đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh – Chi ủy viên, Trưởng phòng, Chủ tịch Công Đoàn.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Đồng chí Trần Chí Trung – Bí thư chi bộ, Giám đốc trung tâm tư vấn PIM

trình bày báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020

 

Đồng chí Nguyễn Vũ Việt – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

phát biểu tại hội  nghị

Chi ủy Chi bộ Trung tâm tư vấn PIM nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội