TRUNG TÂM PIM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Ngày  09  tháng 02 năm 2021, Trung tâm tư vấn PIM tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động; dưới sự chủ trì của PGS.TS Trần Chí Trung – Giám đốc trung tâm; Ban giám đốc Trung tâm, lãnh đạo các phòng và toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Trung tâm tư vấn PIM

Hội nghị tập trung vào các vấn đề chủ yếu: Kết quả công tác 2020, Kế hoạch và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 2021; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác của Trung tâm PIM,  và bộ quy chế hoạt động của Trung tâm

Hội nghị đã bầu ra đoàn chủ tịch, bao gồm:

Chủ tịch đoàn: PGS. TS Trần Chí Trung – Giám đốc trung tâm

Ủy viên đoàn: Ths Nguyễn Xuân Thịnh – Chủ tịch công đoàn

Thư ký đoàn: ThS Đinh Vũ Thùy – Ủy viên công đoàn

Toàn thể hội nghị đã nghe PGS.TS Trần Chí Trung – Giám đốc trung tâm báo cáo kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, Chính sách của Nhà nước và kết quả thực hiện Nghị quyết  của năm 2020 và phương hướng, giải pháp thực hiện công việc năm 2021

Đ/c Nguyễn Xuân Thịnh – Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết công tác 2020 và phương hướng hoạt động Công đoàn 2021; Đ/c Đinh Vũ Thùy – Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021 của Ban thanh tra nhân dân.

Qua nội dung các báo cáo và các trưý kiến góp ý, toàn Hội nghị nhận thấy trong năm 2020 với sự lãnh đạo của Ban giám đốc trung tâm cùng sự nỗ lực phần đấu hăng say làm việc của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đã đưa Trung tâm tư vấn PIM hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Bộ và Viện giao.

Hội nghị đã thông qua lấy ý kiến biểu quyết về các nội dung điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định mà trung tâm đã ban hành như: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý KHCN; Quy chế tuyển dụng, đào tạo và sử dụng cán bộ, giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của Trung tâm năm 2021.

Năm 2021, Trung tâm tiếp tục chủ trương giảm chi, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tuy nhiên công tác nghiên cứu khoa học, công tác hoạt động đoàn thể: đoàn thanh niên vẫn được đầu tư thích đáng. Đối với các tổ chức Đảng, đoàn thể yêu cầu các chi bộ phải nắm rõ chiến lược của Trung tâm, thể hiện được vai trò định hướng, các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò tuyên truyền giải thích cho các cán bộ, nhân viên và người lao động nắm bắt được chủ trương của Trung tâm, đồng thời hiểu rõ tâm tư, tình cảm của người lao động để điều chỉnh mang lại kết quả tốt nhất trong tình hình hiện nay

Hội nghị công nhân viên chức và người lao động Trung tâm tư vấn PIM diễn ra thành công tốt đẹp. Với những thành quả đã đạt được, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Trung tâm tư vấn PIM thấy rằng để xây dựng Trung tâm thì không những lãnh đạo trung tâm mà tất cả cán bộ công nhân viên đều phải hết sức cố gắng phấn đấu trong công việc, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, sáng tạo trong công việc, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ để Trung tâm ngày càng phát triển bền vững.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

ThS Đặng Minh Tuyến – Khai mạc hội nghị

PGS. TS Trần Chí Trung – Giám đốc trung tâm điều hành Hội nghị

Đ/c Nguyễn Xuân Thịnh – Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết công tác 2020

và phương hướng hoạt động Công đoàn 2021

Đ/c Đinh Vũ Thùy – Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động 2020

và phương hướng nhiệm vụ 2021 của Ban thanh tra nhân dân

PGS.TS Trần Chí Trung – Giám đốc Trung tâm trao tặng phần thưởng cho các Phòng đã có

thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020

ThS Đặng Minh Tuyến – Phó giám đốc Trung tâm tặng phần thưởng cho

đồng chí Bùi Duy Chí – Phòng HT&PTTCDN đã có thành tích xuất sắc trong năm 2020