TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ THỦY NÔNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Ngày 29/12/2021, Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm PIM) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự lễ tổng kết về phía Viện KHTL có GS.TS Trần Đình Hòa – Bí thư Đảng Ủy – Giám đốc Viện; GS.TS Nguyễn Tùng Phong – Phó giám đốc – Phó bí thư Đảng Ủy – Chủ tịch công đoàn Viện; TS Nguyễn Tiếp Tân – Phó giám đốc Viện KHTL Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban chức năng của Viện KHTL Việt Nam, Nguyễn Xuân Tiệp – chuyên gia cao cấp PIM, đại diện một số đơn vị trực thuộc Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam; Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ viên chức của Trung tâm PIM.

Thay mặt Trung tâm PIM, PGS.TS Trần Chí Trung – Giám đốc trung tâm báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Một số thành tựu nổi bật như sau:

        * Về công tác nghiên cứu khoa học: Năm 2021 Trung tâm thực hiện 5 đề tài cấp nhà nước ( chủ trì thực hiện 3 đề tài và tham gia 2 đề tài), 3 nhiệm vụ KHCN của Bộ, 3 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và mở mới 1 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài tiềm năng năm 2022. Ngoài ra trong năm 2021 Trung tâm thực hiện 09 dự án tư vấn, trong đó 4 dự án ký qua Viện KHTL Việt Nam, 5 dự án do Trung tâm trực tiếp thực hiện. Trong đó có 6 dự án nghiệm thu trong năm 2021, 3 dự án chuyển tiếp thực hiện sang năm 2022.

      * Về công tác thông tin và tuyên truyền: Trung tâm PIM luôn coi trọng công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông qua các hoạt động như viết bài đăng tạp chí KHCN thủy lợi của Viện, các tạp chí chuyên ngành và viết bài đăng trang Webite của trung tâm. Đăng được 07 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành .

      * Về Hợp tác quốc tế: Trung tâm PIM đã hợp tác với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và tổ chức Berin ( Pháp) thực hiện các dự án về hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý nước thích ứng với BĐKH ở Hà Tĩnh và Ninh Bình. Hợp tác với Cục Thủy lợi Lào trong thực hiện tư vấn hỗ trợ quản lý vận hành, giám sát của người dân, Viện tưới tiêu Nhật Bản (JIID), Tổ chức JICA và Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật nông nghiệp Đài Loan. Phố hợp với Viện nước tưới tiêu và môi trường, Tổng cục Thủy lợi xây dựng dự án hoàn thiện thủy lợi nội đồng gắn với chỉnh trang đồng ruộng tại Nam Định do tổ chức JICA hỗ trợ. Dự án đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt gửi cho JICA Nhật Bản.

      * Về công tác thi đua khen thưởng: Từ kết quả công tác năm 2020, Trung tâm PIM được nhận các danh hiệu khen thưởng: Tập thể Trung tâm được danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Viện, 4 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện, 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ truởng Bộ NN&PTNT, 2 tập thể & 3 cá nhân được tặng Giấy khen của Viện, 3 cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn Viện, 2 sảng kiến cấp Bộ

Phát biểu tại buổi lễ GS Trần Đình Hòa – Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Viện KHTL Việt Nam, đánh giá cao kết quả đạt được của Trung tâm trong năm qua. Năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng rất nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhưng Trung tâm đã nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, bố trí cán bộ làm việc online, tích cực hợp tác tốt với các chuyên gia đầu ngành, các cơ quan liên quan để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, đảm bảo đầy đủ các kết quả, sản phẩm KHCN của các đề tài, dự án theo kế hoạch được duyệt

Mặc dù ảnh hưởng của Covid -19 nhưng Trung tâm PIM có sự chuyển mình mạnh mẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng trong buổi lễ, Trung tâm PIM đã tiến hành trao các bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

ThS Đặng Minh Tuyến – Phó giám đốc Trung tâm PIM giới thiệu đại biểu

PGS.TS.Trần Chí Trung- Giám đốc trung tâm báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

ThS Nguyễn Xuân Thịnh – Chủ tịch Công đoàn trung tâm PIM trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn tại Hội nghị

GS.TS Trần Đình Hòa – Bí thư Đảng Ủy – Giám đốc Viện KHTL Việt Nam phát biểu tại hội nghị

GS.TS Nguyễn Tùng Phong – Phó giám đốc Viện KHTL Việt Nam – Chủ tịch công đoàn phát biểu tại hội nghị

Chuyên gia PIM Nguyễn Xuân Tiệp – Nguyên phó cục trưởng cục Thủy lợi

 chúc mừng các thành tích của Trung tâm trong năm vừa qua

GS.TS Nguyễn Tùng Phong – Phó giám đốc – Chủ tịch công đoàn Viện trao giấy khen của Giám đốc Viện KHTL Việt Nam cho tập thể lao động xuất sắc

GS.TS Nguyễn Tùng Phong – Phó giám đốc – Chủ tịch công đoàn Viện trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho đồng chí Nguyễn Danh Minh đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 – 2020

GS.TS Nguyễn Tùng Phong – Phó giám đốc – Chủ tịch công đoàn Viện trao giấy khen của Giám đốc Viện KHTL Việt Nam cho phòng Chính sách và PTHT và phòng Nghiên cứu chuyển giao Công nghệ TLNĐ

GS.TS Nguyễn Tùng Phong – Phó giám đốc – Chủ tịch công đoàn Viện trao giấy khen của Giám đốc Viện KHTL Việt Nam và Giấy khen của Công đoàn Viện cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020