Dự án: Tư vấn Hỗ trợ thành lập các tổ chức dùng nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long- Dự án WB6
                                                                                            PGS.TS Trần Chí Trung
                                                                                                         Trung tâm PIM
 
1. Giới thiệu về dự án

Trung tâm Tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm tư vấn PIM) được Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) giao thực hiện dự án “Tư vấn Hỗ trợ thành lập các tổ chức dùng nước “ thuộc Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển Nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long do Ngân hàng thế giới tài trợ (Dự án WB6). Nhiệm vụ chủ yếu của dự án là tư vấn hỗ trợ thành lập các tổ chức dùng nước (WUO) trong các vùng dự án để quản lý từ mạng lưới kênh cấp 3 tới kênh nội đồng và chuyển giaoquản lý tưới (IMT) các công trình thủy lợi cấp 3 đến kênh nội đồng cho các WUO.

Địa điểm thực hiện dự án: Các khu thủy lợi thuộc vùng: Bắc Vàm Nao ở An Giang; Ô Môn Xà No tại Cần Thơ, Hậu Giang và Kiên Giang; và Quản Lộ - Phụng Hiệp ở tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, bao gồm cả Đông Nàng Rền (DNR) tại Bạc Liêu và tiểu vùng X Cà Mau.

Thời gian thực hiện: 20 tháng, (từ tháng 8/2015 đến tháng 3/2017). Hiện nay Trung tâm đang triển khai thực hiện dự án

                                                    

                  Vùng thủy lợi của khu dự án

2.Mục tiêu của dịch vụ tư vấn
Tư vấn hỗ trợ
thành lập khoảng 75 Tổ chức dùng nước (WUO) có đủ năng lực vận hành và bảo dưỡng công trình thủy lợi trong diện tích khoảng 40.000 ha của vùng Dự án. Cụ thể:

-       Xây dựng dữ liệu cơ sở và xác định các WUO sẽ được thành lập nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu chuyển giao 25.000ha cho các WUO bao gồm đào tạo ban đầu và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình lựa chọn các WUO và xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực và kế hoạch đầu tư ưu tiên.

-       Cấp có thẩm quyền của địa phương phê duyệt 2 kế hoạch đầu tư tiếp theo.

-       Hoàn thành các hoạt động đào tạo và tăng cường năng lực tiếp theo cho các WUO được lựa chọn dựa trên kế hoạch được địa phương phê duyệt và hoàn thành quá trình IMT.

-       Hoàn thành một lộ trình nhân rộng các hoạt động PIM và IMT trong vùng dự án và hỗ trợ tổ chức các hội thảo chia sẻ bài học kinh nghiệm.

3.                  Nhiệm vụ của tư vấn

+ Nhiệm vụ 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu và xác định nhu cầu nâng cao năng lực cho các WUO

-                 Rà soát, phân tích các tài liệu về PIM/ IMT và xác định các chỉ số chính cho chuyển giao quản lý tưới (IMT):

-                 Xây dựng cơ sở dữ liệu về các dịch vụ, cơ sở vật chất phục vụ quản lý thủy lợi và xác định các WUO được thành lập, củng cố.

-                  Xác lập dữ liệu cơ sở về năng lực thể chế và nhu cầu nâng cao năng lực quản lý của các WUO để thực hiện IMT

-            Xác định nhu cầu/phạm vị của các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng nhỏ

+ Nhiệm vụ 2: Xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cao năng lực quản lý cho các WUO và nâng cấp cơ sở hạ tầng nhỏ.

-            Đạt được thoả thuận về PIM và IMT và chuẩn bị các dự thảo kế hoạch đầu tư cho các WUO

-            Tổ chức Hội thảo PIM và IMT đầu tiên

-            Địa phương thông qua các các kế hoạch đầu tư cho các WUO

+ Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ thực hiện chuyển giao quản lý tưới (IMT)

+ Nhiệm vụ 4: Hoàn thành quá trình IMT, kiến nghị lộ trình nhân rộng mô hình và bài học kinh nghiệm

4. Các kết quả của dịch vụ tư vấn

-          Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực cho các WUO và kế hoạch nâng cấp công trình thủy lợi sẽ chuyển giao cho khoảng 75 WUO

-          Hai bản kế hoạch về nâng cao năng lực kỹ thuật, quản lý và nâng cấp hạ tầng nhỏ được địa phương phê duyệt.

-          Thành lập, củng cố khoảng 75 WUO có khả năng nhận trách nhiệm quản lý diện tích khoản 40.000ha trong tiểu vùng dự án WB6.

-          Chuyển giao ít nhất 25.000ha cho các tổ chức WUO

-          Tổng kết, phổ biến nhân rộng mô hình.

 

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng

activities pictures

Slideshow image

surveys

What do you think about this website's design?Where are you from
Cuộc sống quanh ta

Khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Trung Bộ”
Sáng 6/11/2018, tại thành phố Thanh Hóa, Tổng cục Thủy lợi tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý khai ...

Tầm nhìn và giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp thông minh và bền vững
Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, ngày 21/8/2018, Bộ Kế hoạch ...