Thực trạng và giải pháp xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng đáp ứng phát triển nền nông nghiệp đa dạng và hiện đại
Bài báo đề cập đến những tồn tại trong lĩnh vực thủy nông nhằm đưa ra những giải pháp xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng thủy lợi đáp ứng phát triển nền Nông nghiệp đa dạng và hiện đại trong đó có củng cố thành lập tổ chức dùng nước quản lý hiệu quả bền vững công trình thủy lợi gắn với xây dựng Nông thôn mới
                                                                    PGS.TS Trần Chí Trung
                                                                                                        Trung tâm PIM

Chi tiết xem file đính kèm
tại đây

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng

ảnh hoạt động

Slideshow image

Trưng cầu ý kiến

Bạn thấy giao diện website này thế nào?
Đang truy cập website này, bạn là:
Cuộc sống quanh ta

Tầm nhìn và giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp thông minh và bền vững
Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, ngày 21/8/2018, Bộ Kế hoạch ...

Tổng kết chương trình KH-CN phục vụ NTM: Các đề tài, dự án đều hiệu quả
Đánh giá về chương trình khoa học công nghệ (KH-CN) phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2017, Bộ NN-PTNT ...