Thực trạng và giải pháp xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng đáp ứng phát triển nền nông nghiệp đa dạng và hiện đại
Bài báo đề cập đến những tồn tại trong lĩnh vực thủy nông nhằm đưa ra những giải pháp xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng thủy lợi đáp ứng phát triển nền Nông nghiệp đa dạng và hiện đại trong đó có củng cố thành lập tổ chức dùng nước quản lý hiệu quả bền vững công trình thủy lợi gắn với xây dựng Nông thôn mới
                                                                    PGS.TS Trần Chí Trung
                                                                                                        Trung tâm PIM

Chi tiết xem file đính kèm
tại đây

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng

ảnh hoạt động

Slideshow image

Trưng cầu ý kiến

Bạn thấy giao diện website này thế nào?
Đang truy cập website này, bạn là:
Cuộc sống quanh ta

Tổng kết chương trình KH-CN phục vụ NTM: Các đề tài, dự án đều hiệu quả
Đánh giá về chương trình khoa học công nghệ (KH-CN) phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2017, Bộ NN-PTNT ...

Hà Nội- đầu tàu xây dựng nông thôn mới
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp của Hà Nội đã có tiến bộ rõ rệt; cơ ...