Khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Trung Bộ”
Sáng 6/11/2018, tại thành phố Thanh Hóa, Tổng cục Thủy lợi tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Trung bộ” cho các cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, cán bộ thủy lợi cấp tỉnh; đại diện một số cán bộ nông thôn mới, cán bộ thủy lợi cấp huyện, xã điển hình ở các tỉnh khu vực Trung Bộ

Đây là một trong các hoạt động thuộc kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và triển khai nội dung Luật thủy lợi về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng của Tổng cục Thủy lợi, đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 1997/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/5/2018.Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công trình
            thủy lợi - Tổng cục Thủy lợi chủ trì lễ khai giảng

Nội dung tập huấn được các chuyên gia đến từ Tổng cục Thủy lợi, Bộ Tài Chính, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trao đổi bao gồm: Hệ thống pháp luật về thủy lợi liên quan đến thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước; Hướng dẫn hoàn chỉnh mặt ruộng, kênh mương nội nội đồng khu vực Trung bộ; Hướng dẫn quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng có sự tham gia của người dân nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu 3.1 của tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới.


 


                         
                              Quang cảnh khóa tập huấn

Kết thúc khóa học, các học viên có buổi thăm quan thực tế một số mô hình quản lý công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa./.

                                                                Nguồn: Báo điện tử Tổng cục Thủy lợi


Các bài đã đăng

activities pictures

Slideshow image

surveys

What do you think about this website's design?Where are you from
Cuộc sống quanh ta

Khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Trung Bộ”
Sáng 6/11/2018, tại thành phố Thanh Hóa, Tổng cục Thủy lợi tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý khai ...

Tầm nhìn và giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp thông minh và bền vững
Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, ngày 21/8/2018, Bộ Kế hoạch ...