Văn bản pháp lý

Giới thiệu thông tư 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/06/2014 của Bộ Khoa học & Công nghệ
avatar Ngày 11/06/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN). Thông tư gồm bao gồm 6 chương 29 điều và bao gồm 15 phụ lục các biểu mẫu và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2014. Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư này là quy định 04 loại hình KHCN phải thực hiện cung cấp thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN, gồm: Đề tài KHCN; đề án khoa học; dự án sản xuất thử nghiệm và dự án KHCN.
Văn bản quy phạm pháp luật: Nghị định 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
avatar Ngày 18/02/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về Hoạt động Thông tin KH&CN (Nghị định thay thế Nghị định 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004). Nghị định gồm 06 chương 38 điều, quy định một số nội dung chủ yếu về hoạt động thông tin KH&CN.Nghị định đã nêu chi tiết nội dung hoạt động thông tin KH&CN bao quát từ việc tạo lập và phát triển nguồn tin đến sử dụng, phổ biến và cung cấp dịch vụ thông tin KH&CN nhằm phục vụ cho dự báo, hoạch định chính sách, lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội khác.
Dự thảo tiêu chuẩn cơ sở: Tổ chức dùng nước quản lý công trình Thủy lợi
avatar
QUYẾT ĐỊNH SỐ 720/QĐ-TTg VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
avatar Ngày 15/5/2014,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 720/QĐ-TTg về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 185 xã có nhiều thành tích trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 31 xã có nỗ lực cao, 26 xã đặc biệt khó khăn nhưng có nỗ lực cao và 50 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Quyết định ban hành quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
avatar Ngày 18/6/2014,Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định 1350/QĐ-BNN-KH công bố chương trình thực hiện quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Quyết định ban hành quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
avatar Ngày 18/6/2014,Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định 1349/QĐ-BNN-KH công bố chương trình thực hiện quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Quyết định ban hành chương trình hành động thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành Thủy lợi"
avatar Ngày 22/4/2014,Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định 802/QĐ-BNN-TCTL công bố chương trình hành động thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành Thủy lợi"
Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có”
avatar Ngày 21/4/2014,Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 784/QĐ-BNN-TCTL công bố Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có”
Đề án "Tái cơ cấu ngành Thủy lợi"
avatar Ngày 21/4/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 794/QD-BNN-TCTL về việc phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu ngành Thủy lợi".
Đề án "Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững"
avatar Ngày 10/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (Đề án 899).
<< Trang trước Trang sau >>

ảnh hoạt động

Slideshow image

Trưng cầu ý kiến

Bạn thấy giao diện website này thế nào?
Đang truy cập website này, bạn là:
Cuộc sống quanh ta

Tầm nhìn và giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp thông minh và bền vững
Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, ngày 21/8/2018, Bộ Kế hoạch ...

Tổng kết chương trình KH-CN phục vụ NTM: Các đề tài, dự án đều hiệu quả
Đánh giá về chương trình khoa học công nghệ (KH-CN) phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2017, Bộ NN-PTNT ...